World Library  

Search Results (1,447 titles)

Searched over 7.2 Billion pages in 1.69 seconds

Federated Media Type
 
Geert Groote (X)

       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 40 of 1,447 - Pages: 
 • Cover Image

Gerardi Magni Epistolae XIV : E Codice Regio Hagano Nunc Primum Editae Et

By: Gerard Groote, Geert Groote, Johannes Gerhardus Rijk Acquoy
Read More
 • Cover Image

Geert Groote

Encyclopedia Article

...m to Avignon on a secret mission to Pope Urban V. Religious life Soon after Groote settled in Cologne, teaching philosophy and theology, and was g... ...ear Arnhem, who had remonstrated with him on the vanity of his life. In 1374 Groote turned his family home in Deventer into a shelter for poor women... ...y, and accusations of heterodoxy were brought against him. It was in vain that Groote emitted a Publica Protestatio, in which he declared that Jesus ... ...lty as to the date of this prohibition; either it was only a few months before Groote's death, or else it must have been removed by the bishop, for Gr... ...ugustinian canons at Groenendaal near Brussels ; during this visit was formed Groote's attraction for the rule and life of the Augustinian canons whi... ...chs that provided a focus for private worship enjoyed wide popularity. Legacy Geert Groote College is located in Amsterdam.* Florens Radewyns Devot...

Read More
 • Cover Image

Ald en Nij : Forsprate en Neilittene Skriften Yn Rym en Onrym, Fen Tjibbe Geerts Van der Meulen

By: Tjibbe Geerts Van der Meulen

...EILITT- ENE SKRIFTEN, FOARSTE DIEL by TJIBBE GEERTS VAN DER MEULEN Classic Literature Collection World Public ... ...e: ALD EN NIJ, FORSPRATE EN NEILITTENE SKRIFTEN, FOARSTE DIEL Author: TJIBBE GEERTS VAN DER MEULEN Language: English Subject: Fiction, Literature Pu... ...EN NIJ. en Forsprate en neilittene skriften yn rym en onrym FEN TJIBBE GEERTS VAN DER MEULEN, Bare-lid len it Selskip Jor Fryske tael- en\. skr... ...a ~al\ de\' ~U\el\. BERNE 6 MAEIJE 1824. BTOARN 16 MA.BBT 1906. I TJIBBE GEERTS VAN DER ME· · In .nuver" man I wier 't sizlen al folie, as men ' ... ...man I wier 't sizlen al folie, as men ' 101'1 b ....... · ... ' .... Tjibbe Geerts fen Birgum, en rounom hwer 't men 0 " 'e tekst rekke, wist men fe... ...geooot ook geestdrlft aan te vuren Voor al wat waar en regt, wat edel is en groote Geen loon verlangdet fit!;; ZlJ dan U dank gegcwen I Olen daok o... ...e meid~lingen fen sokke drokke feesten wol gau ris het: .In weerwil van de groote menigte is alles zonder ongelukken afgeloopen." - AI howol sok sk... ...w@ze kin. Ik koe him just gjin ongelyk jaen, mar sei dOch sa: .Achter ODze groote rulteD Heerscht zoo veel vermomde Rood, Ole men bulteD wist te s... ...eeste oor­ logen in vreemde landen voerden. Bij elk Hunnengraf beteekent de groote deksteen den doode zelven, de onderlagen zijn zijn bed waarop hij...

Read More
 • Cover Image

Geert

Encyclopedia Article

... Related names Gert, Gerd, Gertje, Geertje, Gerrit, Gerry, Jerry, Gerard, Gerhard, Gerald, Gerardus ... ...ard, Gerhard, Gerald, Gerardus ‘Geert’ is a Dutch forename of Germanic origin, equivalent to German Gerd an... ... 'Strong or Brave with the Spear'. The name's common female equivalent is 'Geertje'. The pronunciation of the name varies slightly... ...ties will generally pronounce it as [ɣeːrt]. Although 'Geert' can be used as a name in its own right, it is often the given name o... ...Saint Gerard of Toul or Saint Gerard Majella. The name Geert may refer to: People ... ...ert De Vos (born 1981), Belgian dart player Geert Groote (1340–1384), Dutch preacher Geert Hammink (...

Read More
 • Cover Image

Hier Beginnen Sommige Stichtige Punten Van Onsen Oelden Zusteren Naar Het Te Arnhem Berustende Handschrift Uitgegeven

By: Man, Dirk De

...iddelnederlandsche legenden en exempelen. Den Haag 1900. INLEIDING. I. I. Geert Groote en de Tnoderne devotie.— Heths. „Hierbeginnen sommige stichtig... ...ederlandsche legenden en exempelen. Den Haag 1900. INLEIDING. I. I. Geert Groote en de Tnoderne devotie.— Heths. „Hierbeginnen sommige stichtigepunte... ... oelden zusteren" bevat een64- tal biographieën van zusters uit hetMeester-Geertshuis teDeventer. Daaraan zijn eenige hoofdstukken toegevoegd, welke d... ...val uit haar leven ofeen typische uitspraak wordt weergegeven. Het Meester-Geertshuis is een stichting van Geert Groote. Daar zijn leven elders reeds ... ...praak wordt weergegeven. Het Meester-Geertshuis is een stichting van Geert Groote. Daar zijn leven elders reeds uitvoerig is beschreven, volgt hier in... ..., wat in verband met het onderwerp, dat ons bezig houdt, van belang is ^). Geert Groote werd in Oct. 1340 te Deventer geboren als zoon van welgestelde... ...in verband met het onderwerp, dat ons bezig houdt, van belang is ^). Geert Groote werd in Oct. 1340 te Deventer geboren als zoon van welgestelde ouder... ...; daarwas hij omstreeks 1363 ookalsleeraarwerkzaam.Indevolgendejarenmaakte Geert Groote zich dieuitgebreidekennis eigen,welke zoozeer de be- wondering... ...was hij omstreeks 1363 ookalsleeraarwerkzaam.Indevolgendejarenmaakte Geert Groote zich dieuitgebreidekennis eigen,welke zoozeer de be- wondering zijne...

Read More
 • Cover Image

Matthias Groote

Encyclopedia Article

...Matthias Groote Matthias Groote is a German politician and has been a Member of the European Parliam... ...lations with the NATO Parliamentary Assembly. Matthias Groote was born on 21 October 1973 in Leer and went to secondary school in ... ...05, and also became a sales engineer in 2005. Matthias Groote has been a member of the Ostrhauderfehn local council since 1996, a ... ...graphy (English) The personal website of Matthias Groote (German) ... ... Frieda Brepoels (replacing Geert Bourgeois) ... ... Matthias Groote ...

Read More
 • Cover Image

Gerard de Groote : Un Precurseur de la Reforme au Quatorziéme Siècle

By: Gaston Bonet Maury

...lic Library.org DE LA RÉFORME AU QUATORZIÈME SIÈCLE Title: GÉRARD DE GROOTE UN PRÉCURSEUS DE LA RÉFORME AU QUATORZIÈME SIÈCLE Author: G. BONET-M... ...... ... ~. SAINT-DB IS. - II1PIHIIERIE J. BBOGHIN. t I , I I ,GERARD DE GROOTE I I ," ,I I. I I ~'I ~ UN PRECURSEUR DE LA REFORME AU QU AT... ...spect at de reconnaissance G. BONET-MAURY 3191.93 ."~, • I GERARD DE GROOTE . UN PRECURSEUR DE LA REFORMATION AU Xlve SIECLE C~APITRE I ETAT ... ...~ -' ~. . . " " ' I • , , "I ",'''' .- I' " ~. ' , . GERARD DE GROOTE. Gerard de Groote, fut l'un de ces initiateurs au XIV e sie- , cl... ...~me, ouvr. cite tome VIII, p. i55-249; 9 0 « De Vijf poente, die Meester Geert de Grote in den volke t'Utrecht predicte, " publie par Ie professeur...

Read More
 • Cover Image

John of Schoonhoven

Encyclopedia Article

...se. He represents an important link in the evolution of spirituality from Ruysbroeck and Geert Groote until Desiderius Erasmus. Bi... ... represents an important link in the evolution of spirituality from Ruysbroeck and Geert Groote until Desiderius Erasmus. Bibliogr...

Read More
 • Cover Image

Gerard de Groote : Un Precurseur de la Reforme au Quatorziéme Siècle

By: Gaston Bonet Maury

...c Literature Collection World Public Library.org Title: GÉRARD DE GROOTE Author: G. BONET-MAURY Language: English Subject: Fiction, Literatu... ...... ...LIBRAIRIE SANDOZ ET FISCHBACHER 33, BUE DB SKINE, S3 t878 • GERARD DE GROOTE . . . UN PUOURSEUR DE LA MFORME AU IIVo SIEeLH D' APRES DES DOCU~... ...R DE LA MFORME AU IIVo SIEeLH D' APRES DES DOCU~IENTS INEDITS GERARD DE GROOTE • UN PRBCURSEUR DB LA REFORMATION AU XIV e S[ECLB CHAPITRE I ET... ...: Le, lte(tmnGtevrB (lNnt la Beforml, (2 '01. Paris" t845.) 4 GERARD DE GROOTE. Gerard de Groote, fut l'un de ces initiateurs au Xlve sie­ cle dan... ... m~me, ouvre cite tome VIII, p. t05-249; 9° « De Vijf poente, die meester Geert de Grote in den volke t'Ulrecht predicte, • publie par Ie professeur...

Read More
 • Cover Image

Peter Lankhorst

Encyclopedia Article

...istian special schools in Meppel and Deventer, and the Roman Catholic Geert Groote College in Deventer. He started to attended Gymnasium (school... ... special schools in Meppel and Deventer, and the Roman Catholic Geert Groote College in Deventer. He started to attended Gymnasium (school) but...

Read More
 • Cover Image

Catalogus der Archieven Van Het Groote (Vroeger Heilige-Geesten-) en Voorster Gasthuis Te

...OORNINCK Classic Literature Collection World Public Library.org HET GROOTE [VROEGER HEILIGE-GEESTEN-] Title: CATALOGUS DER ARCHIEVEN VAN... ...ROOTE [VROEGER HEILIGE-GEESTEN-] Title: CATALOGUS DER ARCHIEVEN VAN HET GROOTE [VROEGER HEILIGE-GEESTEN-] Author: J. I. VAN DOORNINCK Language: E... ...... ...t I zegell In groan was, het eene van Willem Bidder van Vorden, het andere, grootendeell verdweneD, van Bohepenea van Zutphen. Hoewe1 uitgeg. in Slo... ...I Jan.) Lubbert Jolu"tlssoen en Egbert BOlleker, Schepenen, doen kond, dat Geertruijl, dochter van Oelrik elen Poerter 9 met Henrik va" Angeren als... ...ewe Kenaken Schepenen verkla­ ren, daL Joban t1all GroBlllo bekend heen, dat Geertruijt wed. van Johan Heijen uit zijn erve en huis in de K ) e in e... ... ~ tJfA i~. io dP Pol!traal. 105.5Cbra ~ ~~ .;,n EfJ~,J £,w",,/;".p f!n Y3n Geertrude 'I!'II .-,.,., 5t~~­ k~rJl~ rr~1 t~1 I!ffiI! I!in~ aan bf?t ~e ... ...tcr den catalogus alga­ druid. - Op papier. No. 2t4. II. G. t't8. Vp Senle Geertroden auont. (i6 Maart.) Euert Lewencamp en Egbert Botleker, Sehepe... ...e Vi Boh­ markt. No. ~28. H. G. ~ 4.2t. Vp sente Agneten auont. (20 Jan.) Geert tm Zijle en Lambrech zijne vrouw verkoopen aan de Provisoren van h...

Read More
 • Cover Image

Dom Tower of Utrecht

Encyclopedia Article

...ned to show the power of the church of Utrecht. Its construction led preacher Geert Groote to protest against the vanity of such an immense project,... ... show the power of the church of Utrecht. Its construction led preacher Geert Groote to protest against the vanity of such an immense project, sugge... ...ct, suggesting it was too tall, too expensive and all but aesthetic.R.R. Post, Geert Grote's tractaat 'Contra turrim traiectensem' teruggevonden (The ... ...exceptional peal of fourteen ringing bells, weighing 32, 000 kg. In 1505 Geert van Wou, in his time the most famous bell-founder of the Netherla...

Read More
 • Cover Image

A Class-Book of Botany : Designed for Colleges, Academies, And Other Seminaries : In Two Parts : Part I, The Elements of Botany : Part Ii, The Natural Orders : Illustrated by a Flora of the Northern, Middle, And Western States, Particularly of the United States North of the Capitol, Lat 38 3/4

By: Herman Christiaan Hall, Jan Willem Moll, Alphonso Wood, Johannes Marinus Geerts

...iol der aan Fnokrijk en omliggende oordeo eigeoe plaDlen t beeft Dog ahoos groote verdiensteo, ook voor ooze inlandsche Flon, weseDS de groote doid... ...plaOleD flil '" eiU op hotaDilcbe waodeJiDgeo en. ~oor meergeyorderdeu, ook grootere rei&en aDe unbeYeliD3 'Yerdienen. Zoo leed meo bet natuurlijk u... ... die uiage­ breide opperv)akte plaau heeft), dicnstig is, en de planl eenen grooten invlotd van aile uitweodige invloeden van warmte, licht, l'OChli... ...nde, of zich . om andere \'oorwerpeo omslin­ gereooe; van de takken in eeQ(m grootel'en of kleineren hoek met den starn of weI gebeel nederbangende; ... ...ge Fiew indica in het landschap Guz,ra,le in Ooslindie groeijende, uit 360 grootere en meer dan 3000 kleinere stammen D. tDOrt,l. 27 hestaande, e...

Read More
 • Cover Image

1340

Encyclopedia Article

...–1380 and of Sweden 1362–1364 (d. 1380) October – Geert Groote, Dutch founder of the Brethren of the Common Life (d. 1384) ... ...and of Sweden 1362–1364 (d. 1380) October – Geert Groote, Dutch founder of the Brethren of the Common Life (d. 1384) ...

Read More
 • Cover Image

Aanmerkingen Over den Koophandel en Het Geldt/Gelegen in Noordt-America, Aan de Mondt Van de Groote Rivier Mississippi; Benevens Een Berigt, Van de Nieuwe Fransche Indische Compagnie, En Eenige Aanmerkingen, Over den Tegenwoordigen Handel in Actien; Met Authentyke Stukken Voorsien Door P. J. M

By: Law, John, 1671-1729; Marperger, Paul Jacob, 1656-1730

...vinge van L O ü I S I A N A; Geleegen inNoordt-America , aandemondt van de Groote Rivier M I SS I s s I P I. Benevens Een berigt, van de nieuwe Franfc... ...dt gedorft hébben, moeten tegen- woordig doorhem leven. Daar- door is dien Grooten Manonbe- quaam tot eenig foort van wraak geworden , als alleen defè... ... befchryvirtg van Louifiana^ gelegen in Noord-America, aan de mondt van de groote Rivier Miffiflipi. Benevenseenberigt, vande nieuwe Franfche Indifche... ...en , en het zelve uit de moeijelykhcden te ver- loflen , . die het door de groote fchaarsheit van 't Geld lyd. Het fchynd ten hoogden noodzakclyk te z... ...ne waardy van de gebruiken,totwelkenzybekwaam 2.ynj en derzelver waardy is grooter, of minder, nietzoo zeer omderzelvermeer- dere ofmindere nuttigheit... ...et gebruikt, en als Geld gebruiktword , geeft het winden, al fchoon dat de geert die het gebruikt fchade lyd. By voorbeeld : Indien vyftig Mannen te w... ...ze- kere zom Gelds, die zy onmogelyk niet vinden konnen , moeten om dat zy geert andere uitkomft wecten op de genaade van den fchuldeifcher leven , di...

Read More
 • Cover Image

Devotio Moderna

Encyclopedia Article

...t began in the late fourteenth-century, largely through the work of Gerard Groote, Devotio Moderna by John H. Van Engen 1988 ISBN 0-8091-2962-0 pages ... ...church and the personal lives of the clergy) in fourteenth-century Europe. Geert Groote (1340-1384) was among many in being highly dissatisfied with t... ... and the personal lives of the clergy) in fourteenth-century Europe. Geert Groote (1340-1384) was among many in being highly dissatisfied with the sta... ...ne pious practices. Devotio Moderna began as a lay movement – around 1374 Groote established his parental house in Deventer into a hostel for poor wo... ...ustinian nuns. Among male followers, the movement was given impetus after Groote’s death in 1384 by Florens Radewyns (who had become a priest based o... ...oote’s death in 1384 by Florens Radewyns (who had become a priest based on Groote's advice). He gathered like-minded laity and clergy into houses of c...

Read More
 • Cover Image

De Nederlandsche Geslachtsnamen in Oorsprong, Geschiedenis en Beteekenis

By: Winkler, Johan, 1840-1916

...oogduitsche stamverwanten ge- schreven is over hunne geslachtsnamen, die ook grootendeels zoo VOORBERICHT. VII nau aan de onzen verwant zijn. Zelfs h... ...e namen of naamstammen Gero en Hart b.v. maakte men Gerhart (Gerard, Gerrit, Geert), van Athal en Win fonnde men A th a 1w in (A 1 ew ij n) , en Th iu... ...edert deze patronymika of vadersnamen in gebruik gekomen waren, was er eenen grooten stap voorwaarts gedaan , ter verkryging van geslachtsnamen. Immer... ... rn- D INLEIDING. hart) thans, onder die duizenden kruisvaarders, onder dat groote getal tochtgenooten , waar mede zy gezamentlik naar 't Heilige-lan... ...gebleven , blijkt dat de ingezetenen der vlaamsche steden in die dagen reeds grootendeels , zoo niet allen , vaste geslachts- namen voerden , terwijl ... ...slachtsnaam behielden. Nemen wy een voorbeeld , tot meer- dere duidelikheid. Geert was de zoon van eenenman, die Albert heette, en die Albert de Jager... ...ud patronymikon , zoo als de eigenerfde boeren, en hunne hoeven, wel hadden. Geert, de zoon van Albert, de kleinzoon van den jager, noemde zich dus vo... ...eert, de zoon van Albert, de kleinzoon van den jager, noemde zich dus voluit Geert Albertszoon de Jager. Hy was een spaar- zaam en degelik jongman , d... ...oering van het kerstendom , eerst gewoond en het land ontgonnen had. En wijl Geert Albertsz. de Jager nu 't erve P o pp i nk in eigendom bezat , wijl ...

Read More
 • Cover Image

Deventer

Encyclopedia Article

...Deventer, Zwolle, and Kampen were made. Deventer is the place of birth of Geert Groote and home to his Brethren of the Common Life, a school of... ...er, Zwolle, and Kampen were made. Deventer is the place of birth of Geert Groote and home to his Brethren of the Common Life, a school of relig... ...ssociated with Deventer Jan Bultman Ron Dekker Bas Dost Desiderius Erasmus Geert Groote Alexander Hegius Etty Hillesum Samuel Holland Han Holl... ...ted with Deventer Jan Bultman Ron Dekker Bas Dost Desiderius Erasmus Geert Groote Alexander Hegius Etty Hillesum Samuel Holland Han Hollander ...

Read More
 • Cover Image

Netherlands journal of plant pathology. Tijdschrift over plantenziekten; Volume: 13-17

By: Amsterdam. Phytopathologisch laboratorium Willie Commelin Scholten; Nederlandse planteziektenkundige vereniging; Kruidkundig genootschap Dodonaea, Ghent

...sporen van ziekten veroorzakende zwammen worden gemakkelijk door den wind over groote afstanden voortbewogen. 't Is bekend, hoe — wanneer de weersge- ... ...van de jBVzcasoorten, die als potplanten voor serres zoo geliefd zijn, op vrij groote schaal sinds jaren en jaren bedreven. In den zomer van 1905 brak... ... voldoende zijn, en het is dus waarschijnlijk, dat de invloed van het zonlicht grooter is dan die van het vocht. Maar een onderzoek, dat uitmaakt, wel... ...wikkelen zich dan, en de « slikkerman » maakt nu van de gelegenheid gebruik om groote hoeveelheden op te baggeren. Zonder de slikbemesting kan ik mij ... ...ningeu. G. Jac. P. R. Galesloot, vrnchtboom- en rozenkweeker te xlmsterdam. D. Geertsma, te Niewolda, Jos. van G]abbeek,firma A. H. van Glabbeek, bloe... .... A. C. Ide, Rijkstuinbouwleeraar te Wageningen. J. G. de Jager, te Nieuwolda. Geert Jongstra, bloemist, kweekerij Vijversbuurt, Leeiiwarden. K. J. G.... ...ord-Scharwoude. Dr. E. Giltay, leeraar R. H. L. T. en B. S., te Wageningen. D. Geertsma, te Niewolda. Jos. van Glabbeek, firma A. H. van Glabbeek, blo... .... A. C. Ide, Rijkstuinbouwleeraar te Wageningen. J. G. de Jager, te Nieuwolda. Geert Jongstra, bloemist, kweekerij Vijversbuurt, te Leeuwarden. K. 'I.... ...oord-Scharwoude. Dr. E. Giltay, leeraar R. H. L T. en B. S,, te Wageningeu. D. Geertsema, te Niewolda. Jos. van Glabbeek, firma A. H. van Glabbeek, bl...

Read More
 • Cover Image

List of windmills in Groningen

Encyclopedia Article

... Achtkantmolen c1862 Demolished 1963 Kantens Grote Geert Stellingmolen 1818 Kantens De Kooi Achtkant... ...n De Eendracht Grondzeiler 1887 Slochteren Groote Polder Molen Grondzeiler 1783 Slochteren De...

Read More
 • Cover Image

Netherlands journal of plant pathology. Tijdschrift over plantenziekten; Volume: 22-24

By: Amsterdam. Phytopathologisch laboratorium Willie Commelin Scholten; Nederlandse planteziektenkundige vereniging; Kruidkundig genootschap Dodonaea, Ghent

... vechters van den vooruitgang op kultuurgebied is overgegaan in die van de groote massa der practici, kan men er zeker van zijn, dat de geldelijke voo... ...g van een middel kan wel algemeen bekend zijn en toch kan het gebruik geen groote afmetingen aannemen, doordat men tegen de moeite en last opziet en d... ...rdienen nog: de bloedluis {Schizoneura lanigerd). Op oude appelboomen, met groote schorsspleten en oude kankerwonden, gelukt de bestrijding niet altij... ...en de bespuiting uitvoert, als de bloedluis- kolonies nog zeer klein zijn. Groote bloedluiskolonies blijken door de afgescheiden wasdraden zoo goed be... ...reikbaar waren. Het is echter gebleken, dat de bladluiseieren, die soms in groote massa's op de takken voorkomen, door carbolineum gedood worden. De p... ... te Elst (0. B.) P. J. de Jong, Controleur b. d. Phyt. Dienst, te Boskoop. Geert Jongstra, bloemist, kweekerij Vijversbuurt, te Leeuwarden. G. Joossen... ...te Groningen. G. Jac. P. R. Galesloot, Huize „Klein Walden", te Velzen. D. Geertsema, te Nieuwolda. J. van Gelderen R.Hzn., te Boskoop. M. H Gelissen,... ...oleur b. d. Phyt. Dienst, te Boskoop, S. de Jong, H. e. S., te Hem (N.-H.) Geert Jongstra, bloemist, kweekerij Vijversbuurt, te Leeuwarden" G. Joossen... ...t, te Groningen. G. Jac. P. R. Galesloot, Huize „Laanzicht", te Velsen. D. Geertsema, te Nieuwolda. J. van Gelderen R.Hzn., te Boskoop. M. H. Gelissen...

Read More
 • Cover Image

1384

Encyclopedia Article

... August 6 – Francesco I of Lesbos August 20 – Geert Groote, Dutch founder of the Brethren of the Common Life (b. 1340) ... ...ugust 6 – Francesco I of Lesbos August 20 – Geert Groote, Dutch founder of the Brethren of the Common Life (b. 1340) ...

Read More
 • Cover Image

Nachrichten : 1913

By: Akademie der Wissenschaften, Göttingen. Philologisch Historische Klasse

.... 13, S. 394 [Constantin III !]). Nr. 421 (99, c) (Cat. S. 124): Hd. Abschrift von Geert v. d. Schuerens Clevischer Chronik. Vgl. unten Cleve. An- geh... ...anß vonn Hattingen 1591, in Folio. Das ndrh. Original ist herausgegeben von E. von Groote, Cöln 1860. Nr. 463 (256, a) (Cat. S. 138): 358 Bl. Pap. in ... ...n Dr. R. Schölten wieder ans Licht gezogen. Originalhs. der nd. Clevischen Chronik Geerts v. d. Schueren. Der Band zerfällt in 2 ganz verschiedene Tei... ...Folio zur Clevischen Geschichte, darin u. a. eine Abschrift der Clevischen Chronik Geerts v. d. Schueren (1000—1450). Düsseldorf, Kgl. Staatsarchiv. A... ...us dem Geh. Staatsarchiv überwiesen. Joh. Türks Fortsetzung der Clevischen Chronik Geerts v. d. Schueren, vgl. oben S. 37 f. ; doch ist das von Türk d... ...t .... AVDorth. e) Ilgen Nr. 11 (= Hs. Nr. VIII; 58 Bl. Text, von v. Dorths Hand): Geert v. d. Schuerens Clevische Chronik, nd. Am Schluß 1^2 Seiten m... ....-nd. asketischer Sammelband. Ich behandle nur die nd. Stücke: L ßl. 12V—UV: Geert Groote, Contra focaristas, in einer nfr. Übersetzung. Anfang ohne Ü... ...ücvroiven marien fyner moder fy gTiebe- nedyet in etvicheit Amen. Es ist das Geert Groote zugeschriebene Werk, die nid. Vorlage ist deutlich. 3. Bl. 5... ...ensis IV 64. Groningen I 216. Groningen, J. Fr. Reimmann I 232. 234. II 27. 39. V. Groote, E. I 246. Kl. Groß-Ammensleben III 187. Grothe, Johannes II...

Read More
 • Cover Image

De Grootste Nederlander

Encyclopedia Article

...Mierlo (Politician) Hadewych (Writer) Jan Pieterszoon Sweelinck (Composer) Geert Groote (Theologist) Sonja Barend (Feminist, television personality) J... ... (Politician) Hadewych (Writer) Jan Pieterszoon Sweelinck (Composer) Geert Groote (Theologist) Sonja Barend (Feminist, television personality) Joan va...

Read More
 • Cover Image

Netherlands journal of plant pathology. Tijdschrift over plantenziekten; Volume: 25-27

By: Amsterdam. Phytopathologisch laboratorium Willie Commelin Scholten; Nederlandse planteziektenkundige vereniging; Kruidkundig genootschap Dodonaea, Ghent

...en Haag. F. Mr. H. Frima, Procureur, Jacobijnerstraat, te Groningen. G. D. Geertsema, te Nieuwolda. J. van Gelderen R.Hzn., te Boskoop. M. H. Gelissen... ...leur b. d. PhyL Dienst, te Boskoop. S. de Jong, H. d. S.. te Hera (N.-H.). Geert Jongstra, bloemist, kweekerij Vijverbuurt, teLeeuwarden. Dr. W. P. A.... ...cht der kweekers en merkt men de ziekte in den regel niet op voor de plant grootendeels slap ge- 21 worden is („verwelkt") en gaat afsterven. Slaatme... ...steriliseerden grond; zij werden voorzichtig uitgeklopt en overgebracht in groote potten met steriel zand. Hierin was in 't midden een holte ge- maakt... ...potten met steriel zand. Hierin was in 't midden een holte ge- maakt, lets grooter dan de kluit, die er in moest komen en de wand deze holte werd bekl... ...gens Pethy- BRiDGE (1916) bereikt de zwam in den regel alleen de oudere en grootere knollen, terwijl de kleine, jongere niet zelden vrij er van blijve... ...dacht hebben getrokken; ongetwijfeld is de hevigheid, waarmede zij optrad, grootendeels aan de buitengewone droogte gedurende den voorzomer te wijten....

Read More
 • Cover Image

Sneek

Encyclopedia Article

...ob van Schevichaven (1866–1935), detective writer Geert Aeilco Wumkes (1869–1954), theologian and historian ... ...) 12[1] on 18 October 1520.[2] Pier is buried in Sneek in the 15th-century Groote Kerk (also called the Martinikerk).[3] His tomb is located on the no...

Read More
 • Cover Image

De Groninger Godgeleerden in Hunne Eigenaardigheid : Toespraak Aan Zijne Vroegere en Tegenwoordige Leerlingen, Na Vervulde Vijfentwintigjarige Hoogleeraarsbediening

By: Hofstede de Groot, P. (Petrus), 1802-1886

... over te veel herhaling en tiitvoerigheid zal hlagen , dan veeleer over te groote hortheid, en men zal zeggen, dat hier zeer veel vreemds is te lezen ... ... (1817— 1827), maakten zij bovendien vooral met eenige boeken kennis , die grooten invloed op lien liadden. Een er van was J. J. Hess, Verhandeling ov... ...n het gemeen , en de Nederlandsche Hervormde Kerk in het bijzonder, in het groote of in het kleine, tot bevordering en ontwikkeling en heü te zuUen ve... ...eit, en velerlei anders. Ik keek in, zoclit op, las, las menig deel van de groote reeks , en verhaalde er van aan mijne vrienden. Deze maakten mij wed... ...) , en hield als Groninger Hoogleeraar eene inwijdingsrede over denzelfden grooten Groninger 2) , terwijl hij, als Eector Magnificus in October 1848 z... ... van Nederland veel heeft, wat Eoijaards mist ^). Dien geest plegen wij in Geert Groote, Thomas van Kempen, Wessel Ganzevoort, Erasmus, Hendrik van Zn... ...van Äcademie van wetenschappen hare plaats verving ! Geschiedenis, wijsbe- geerte, regtsgeleerdheid, staatkunde, zedeknnde , godge- leerdheid zijn das... ...rden aangekweekt! Die materialistische geest dringt ook door in de wijsbe- geerte. Hier gaat hij , onder den naam van ^odtieve wijs- begeerte , geest ...

Read More
 • Cover Image

Canon of Dutch Literature

Encyclopedia Article

... latter half 14th century Geert Groote Contra turrim Tra... ... latter half 14th century Geert Groote Contra turrim Traiecten... ... 14th century Geert Groote Getijdenboek ... ... 14th century Geert Groote Getijdenboek ... ... ca. 1657 Jan Zoet 't Groote visch-net ... ...8–1721 Arnold Houbraken De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilde... ... 1720 anonymous Het groote Tafereel der dwaasheid ... ...arts) 1911 Geerten Gossaert Experiments ...

Read More
 • Cover Image

Precis of the Archives of the Cape of Good Hope : Volume 10

By: Cape of Good Hope (South Africa). Archives; Leibbrandt, H. C. V; Riebeeck, Jan Van, 1619-1677

...ijn handschrift zijn, en dat het afsohrift van het Journaal, zoowel als de groote iaart, door mij van den Haag zijn verkregen. Dit behoorde de heer TH... ...te wesen dat wij quael : eenigh seijl ounnen voeren sonder beduchtinge van groote swarigh 1 , derhalve de schip- pers van de Beijger ende Hope aan boo... ...rsschen, want dese ververssch : plaese verbij seijlende geen andere sonder groote verlets meer aan te oomen sullen sijn, ende tot Cabo boa Esperance l... ...j veel cunnen geholpen worden in 't vorder volmaecken deser fortresse, tot grooten dienst van d' E: Comp c ende onder- steuninge onser weijnigegesonde... ...hte geattrappeert wnrden alle welckers situatie ende bequaemheijt, diepte, groote, ende gronden altcmalen voor 't leegh ieggen bij d' opperhoofden van... ... mogen worden gesloten, ende versegelt ten eijnde deselve mochte gedechar- geert bhjven van eenige caluminen van vercortinge haerer goederen daer In s...

Read More
 • Cover Image

Topklasse

Encyclopedia Article

... North Brabant Sportpark De Groote Wielen Dennis De... ... Drenthe Sportpark Grote Geert 4.000 ... ... North Brabant Sportpark De Groote Wielen Dennis De... ... Drenthe Sportpark Grote Geert 4.000 ...

Read More
 • Cover Image

Het Tractaat Ortus et Decursus Ordinis Cartusiensis Van Hendrik Egher Van Kalkar : Met Een Biographische Inleiding

By: Heinrich Egher Von Kalkar, 1328-1408; Vermeer, Hendrina Beytje Clasina Willemina

...SCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN EN WIJSBE- GEERTE AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE LEIDEN, OP GEZAG VAN DEN RECTOR- MAGNIFI... ...lder, dat U mij leiding hebt willen geven bij mijn werk» Ik dank U voor de groote bereidwillig- heid waarmedeU telkens weerUw kennis enUw tijd tot mij... ...erschaft. Ten slotte een woord van dank aan de Bibliotheken die mij steeds groote bereidwilligheid hebben getoond, gedurende mijn studietijd vooral de... ...rd Kartuizer in 1365^. Het is zoo goed als zeker dat Hendrik van Kalkar en Geert Groote elkaar in Parijs hebben gekend. Zij komenbeidenvoor op den Rot... ...tuizer in 1365^. Het is zoo goed als zeker dat Hendrik van Kalkar en Geert Groote elkaar in Parijs hebben gekend. Zij komenbeidenvoor op den Rotulus m... ...rardi Magni, sprekende over latere relaties tusschen Hendrik van Kalkar en Geert Groote, zegt ook dat zeelkaar p. 92 1 „Rotulus facultatis artium Pari... ...Magni, sprekende over latere relaties tusschen Hendrik van Kalkar en Geert Groote, zegt ook dat zeelkaar p. 92 1 „Rotulus facultatis artium Parisiensi... ...moyenne 11 régents entre 1396 et 1400. In den tijd dat HendrikvanKalkar en Geert Groote in Parijs waren, be- stond de Natio Alemannica nog niet als ee... ...gistri regentes niet veelmeer dan± 10 zal hebben bedragen. reeds kenden^» GeertGroote is waarschijnlijk later aangekomen dan Hendrikvan Kalkar en lan...

Read More
 • Cover Image

History of religion in the Netherlands

Encyclopedia Article

...he order. At the end of the Middle Ages, the Devotio Moderna (among others Geert Groote and Thomas à Kempis) created a spiritual innovation. In the 14... ...er. At the end of the Middle Ages, the Devotio Moderna (among others Geert Groote and Thomas à Kempis) created a spiritual innovation. In the 14th and... ...alls were heard for religious reform, although inside the Catholic Church. Geert Groote established the Brethren of the Common Life, an influential my... ...ere heard for religious reform, although inside the Catholic Church. Geert Groote established the Brethren of the Common Life, an influential mystical...

Read More
 • Cover Image

Nieuwe Verhandelingen Van Het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen : Volume 15

By: Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

...aanfpraak: Oclioonik, MYNE IIEEREN \ gants niet gerirtg dcliC tie meenigvuldige en groote verliezen , die het Zeeu* fche GENOOISCHAP der Jfatenfchappe... ...opkomst en aan- wezen verfchuldigd is ; waniicer wy cms voor oogeii ftcllen 'sMans groote ialenten , betninnelyk en vre* delievendkarakter^ Godsvrucht... ...van hem affmeeken ; laat ons , zooveel in ons vcvmogen is, de voetftappen van dien grooten man , wicns gemis wy bctreuren , tracbten naar te vclgcn , ... ...hten van fonamige fchryveren , wegens dit dier , hebben & eenige reizigers het met groote zorgvuldjgheid gezocht : maar net" j,, gens geuonden. In de ... ...d over- 9, een kwam. De ooren vond men grys, en gelyk ,5 die van een' os; doch wat grooter. Het dier had een' tamelyk langen ftaart: die, van verre, 9... ...$- perbeftuur der Voorzienigheid aller Staten lot beflist, zoo kunnen wy denzelven geert duurzaem geluk be- zorgen , zoo wy niet onze bedoelingen en d... ...eleerdheid .arbeidde , tevens in alle de geheimen der proefondervindelyke ivy she- geerte zien ingewyd , en in deze edele wetenfchap , dewyl zy den ei...

Read More
 • Cover Image

List of Dutch people

Encyclopedia Article

...harrière, novelistAnne de Vries, writer from Drenthe, wrote the novel Bartje Geert Groote Arnon Grünberg (born 1971)Hella Haasse, novelistJan de Ha... ...re, novelistAnne de Vries, writer from Drenthe, wrote the novel Bartje Geert Groote Arnon Grünberg (born 1971)Hella Haasse, novelistJan de Hartog ... ...rime Minister, Minister of the Interior, Queen's Commissioner of Friesland Geert Wilders (born 1963), Prominent Islam Critic Gerrit Zalm (born...

Read More
 • Cover Image

Nieuwe Verhandelingen van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; Volume: 15

By: Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

...nfpraak: öclioonik, MYNE itEEREN ! güttts niet gerirtg ücliÈ de meenigvuldige en groote verliezen , die het Zeeü^^ fche GENOoiSCHAP der ïVetenfchappen... ...hem affmeeken ; — laat ons , zooveel in ons vermogen is, de voetflappen van dien grooten man , wiens gemis wy betreuren , trachten naar te volgen , in... ...ten van foramige fchryveren , wegens dit dier, hebben p eenige reizigers het met groote zorgvuldigheid gezocht : maar ner» jt» g^^i gevonden, In de ka... ...over- 5, een kwam. De ooren vond men grys, en gelyk 55 die van een' os; doch wat grooter. Het dier ,5 had een' tamelyk langen ftaart : die , van verre... ...^,- te voldoen ? Vertrouwt men dan den vriend van eenen waerdigen man zoo weinig groote gevoe- lens toe 5 dat hy deszelfs nagedachtenis door vleyery z... ... perbeftuur der Voorzienigheid aller Staten lot Beilist, 200 kunnen wy denzelven geert duurzae'm geluk be-> zorgen , zoo wy niet onze bedoelingen en d... ...geleerdheid arbeidde , tevens in alle de geheimen der proefondervindelyke wysbe- geerte zien ingewyd , en in deze edele wetenfchap , dewyl zy den eige...

Read More
 • Cover Image

Vincenzo Aita

Encyclopedia Article

... Frieda Brepoels (replacing Geert Bourgeois) ... ... Matthias Groote ...

Read More
 • Cover Image

Precis of the Archives of the Cape of Good Hope : Volume 8

By: Cape of Good Hope (South Africa). Archives; Leibbrandt, H. C. V; Riebeeck, Jan Van, 1619-1677

...en cleijne verversinge en souden aanbrecgen : 't Water dat aldaer met seer groote moeijten door het scheeps- volcq gehaelt wordt, deweleke hoe cout ne... ...t net is, tot den hals toe moeten in zee lopen, waer door veel tijts meede grooten sieckten binnen de scheepen cornpt te ontstaen, soude men als dan '... ... Ed : ende al de werelt genoegh bekent ende des E. Comp" schepen soude bij groote sieckte ende sterffte geen cleijn prijckel lopeu, ende dese plaetse ... ...aent hebben gedaen want de verckens die aldaer gevangen worden, is door de groote moeijten ende arbeijt, die men daarom doet genoeghsaem 't sweet der ... ... van de bequaemheijt der aerde ende valleijen aldaer wel sullen wassen tot groote dienst van U Ed : sohepen heen ende weder navigerende, te meer alsoo... ...an dien mette eerste vertreckende schepen na de Cabo de Goede Hoop gerele- geert sal werden om het overige van sijn leven aldaer in ballingh- schap te...

Read More
 • Cover Image

Monica Iacob Ridzi

Encyclopedia Article

... Frieda Brepoels (replacing Geert Bourgeois) ... ... Matthias Groote ...

Read More
 • Cover Image

Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records : Volume 15

By: Madras (India; State)

... ons devoir daer toe aanwenjèn zullen bij r. 1 j- , • • <- 1 „ r-i ^ i. de groote cooplieden, en daar in reussee- bchoon dies opaoeninge met wel mogel... ...inisters, wierd ons bij brieve van den 22 Julij ter kennisse gebragd hunne groote verleegentheijt en Betuijgen verleegentheijt door die van eeijlon ve... ...oor het merkelijk verlies, dat den voorigen pagter, mits de geweest sijnde groote droogte der twee laaste jaren daar bij geleden, als de presente trou... ... in desselve vermeesterde landen weer hersteld, voor de betaling^ van eeue groote somma gelds, waartoe dien prins 60,000 Rop van d'E. Comp : versogte ... ... gebragd heeft konnen werden, en de ehialoup 't Noodlot iets dieper dan de Geertruijda Susanna gaande, ook al een en andermaal ter vertimmeringe en ov... ... Van de door de Ceijlonse ministers ons toegesondeu jagten Maria Louisa en Geertruijda Maria, om ingevolge UE. Hoog Kdelheedens g'eerde ordre alhier t... ...t eerste kieltje heeft men naar Caijts ter over winteringe gesonden, en de Geertruijda Maria is men van gedagten te emploijeren ter vervoer naar Gale ... ... Europa. ^oup Wilhelmina Juhanna 17o paeken naar Manaar en met het Jagt de Geert- ruijda Maria 433 dos. naar (Jale afgestoken, en dus te zamen 608 pae... ... en in staat van dienst te kunnen doen, aan handen heeft, als De Cornelia, Geertruij Susanna en het Gecroonde Swaart, want de chialoup Maria, gelijk b...

Read More
 • Cover Image

Maria Petre

Encyclopedia Article

... Frieda Brepoels (replacing Geert Bourgeois) ... ... Matthias Groote ...

Read More
       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 40 of 1,447 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.