World Library  

Search Results (12,900 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.92 seconds

Federated Media Type
 
Flemish (X) Netherlands Literature Collection (X)

       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 41 - 60 of 12,900 - Pages: 
 • Cover Image

Geschiedenis Van den Oranje-Vrijstaat in Verband Met Eene Korte Geschiedenis

By: H. J. Hofstede, Hendrik Willem Hofstede
Read More
 • Cover Image

Belangrijke Historische Dokumenten Over Zuid Afrika [microform] : Verzameld in Den Haag En Berlijn

By: Theal, George McCall, 1837-1919
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van de Voormalige Geldersche Hoogeschool en Hare Hoogleeraren : Grootendeels Uit

By: Hermannus Bouman
Read More
 • Cover Image

Beschrijvende Catalogus Van Gegraveerde Portretten Van Nederlanders

By: Someren, Jan Frederik Van, 1852-1930; Muller, Frederik, 1817-1881; Frederik Muller Fonds
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van de Geneeskunde en Van Hare Beoefenaren in Nederland V. 2

By: Jelle Banga
Read More
 • Cover Image

Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid : Vol. 2

By: Kuyper, Abraham, 1837-1920
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van Het Vaderland

By: Johan Adam Wijnne
Read More
 • Cover Image

Hooghweerdighe Historie Van Het Alder-Heylighste Sacrament Van Mirakel : In Desn Druck Door den Autheur Merckelyck Vermeerdert Met Verscheyde Thoonen, Preuven Ende Curieuse Omstandigheden, Met Ses Nieuwe Schilderyen Ende de Beschryvinghe der Selve, Als Oock Met de Bedietsels die Zyn Hangende Aen de Sesthien Cappellen Daer de Kerk Mede Omringelt Is, Als Mede Eene Korte Beschryvinge Van de Arcken Triumphael Met Haere Letter-Tellende Jaer-Schriften Voor Desen Noyt Gesien Ofte Aen'T Licht Gebracht : Alles Getrocken Uyt Geloof Weerdige Ende Geapprobeerde Autheurs : Verciert Met Schoone Kopere Figuren

By: Cafmeyer, Petrus De, Ca. 1685-1741; Eglise Collégiale de Sts. Michel et Gudule (Brussels, Belgium)
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van Het Administratief Toezicht Op de Lage Verveeningen in Friesland/Door Wiardus

By: Wiardus Willem Wichers Wierdsma
Read More
 • Cover Image

Die Israeliten zu Mekka Von Davids Zeit Bis In's Funfte Jahrhundert Unsrer Zeitrechnung. Ein Beitrag zur Alttestamentlichen Kritik und Erforschung des Ursprungs des Islams

By: Dozy, Reinhart Pieter Anne Dozy, 1820-1883
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van den Nederlandschen Handel Sedert 1795

By: D. Wanjon
Read More
 • Cover Image

Ontdekkingsreis in de Zuid-Zee en Naar de Berings-Straat in de Jaren 1815, 1816, 1817 en 1818 : Onder Het Bevel Van Otto Von Kotzebue

By: Kotzebue, Otto Von, 1787-1846; Kruzenshtern, Ivan Fedorovich, 1770-1846
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van Antwerpen, Bewerkt Door F. H. Mertens en K. L. Torfs. [With] Aenhangsel

By: Frans Hendrik Mertens, Karel Lodwijk Torfs
Read More
 • Cover Image

Het Land Van Rembrand, Studien Over de Noordnerdelandsche Beschaving in de Zeventiende Eeuw

By: Huet, Coenraad Busken, 1826-1886.
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van de Spoorwegstakingen en de Totstandkoming der Spoorwegwetten in Nederland, 1903

By: A. J. Stilting
Read More
 • Cover Image

History of Tennessee; The Making of a State

By: Phelan, James, 1856-1891
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van Het Kultuurstelsel

By: Gerardus Hubertus Van Soest
Read More
 • Cover Image

Hugo Grotius Als Latijnsch Dichter Besehouwd

By: Müller, Lucian, 1836-1898
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden

By: Johannes Reitsma
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van Het Protestantisme. 3 Gedeelt (Voornaamste Godsdiensten).

By: Lodewijk Willem E. Rauwenhoff
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van de Emigranten-Boeren en Van den Vrijheids Oorlog

By: J. D. Weilbach, C. N. J. du Plessis
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van Het Postwezen in Nederland Vóór 1795

By: Jacobus Cornelis Overvoorde
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van Het Beleg en Ontzet Van Leiden in 1547 : Met Eene Kaart Van Het Beleg

By: Willem Jan Frans Nuyens
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van de Kolonien Essequebo : Demerary, En Berbice, Van de Vestiging der Nederlanders

By: Pieter Marinus Netscher
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van de Kerkhervorming in Friesland

By: Everardus Jan Diest Lorgion
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van de Opkomst en den Ondergang der Gallicaansche Kerk

By: Ernst Frederick Kruijf
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van Het Buddhisme in Indie

By: Johan Hendrik C. Kern
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van Nederland Na 1830

By: Jeronimo de Bosch Kemper
Read More
 • Cover Image

Geschiedenis Van Het Klooster der Eerw. Paters Eremyten Augustynen Te Gent

By: Ambrosius Keelhoff
Read More
       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 41 - 60 of 12,900 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.