World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

List of Marilyns in Wales

Article Id: WHEBN0002293888
Reproduction Date:

Title: List of Marilyns in Wales  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: List of Marilyns in Scotland, Joss Naylor, Peak bagging, List of Marilyns in Ireland, List of Marilyns in England
Collection: Lists of Mountains and Hills of Wales, Marilyns of Wales
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

List of Marilyns in Wales

This is a list of the 158 Marilyns in Wales. It was originally published in The Relative Hills of Britain by Alan Dawson,[1] and is one of several popular lists of hills that include Wales.

In the parent column, the prominence parent is used, as opposed to any other definition of 'parent'. The prominence parent of peak A can be found by dividing the island or region in question into territories, by tracing the runoff from the key col of every peak that is higher than peak A. The parent is the peak whose territory peak A resides in.

Note; In these tables H stands for height and RH stands for relative height. All measurements are in metres.

Contents

 • Pronunciation 1
 • North Wales 2
  • Anglesey and the Llŷn Peninsula 2.1
  • Northern Snowdonia 2.2
  • Llandudno to Wrexham 2.3
  • Barmouth to Betws-y-Coed and Bala 2.4
  • Bala to Welshpool 2.5
  • Dolgellau to Machynlleth 2.6
 • Mid Wales and Pembrokeshire 3
  • Aberystwyth to Welshpool 3.1
  • Welshpool to Hay-on-Wye 3.2
  • South-West Wales 3.3
 • South Wales 4
  • Llandovery to Monmouth 4.1
  • Carmarthen to the Vale of Neath 4.2
  • Neath to Chepstow 4.3
 • Notes 5
 • References 6

Pronunciation

To aid understanding of how the Welsh hills' names should be spoken, the table gives a basic but workable guide to their pronunciation by English speakers (but not for hills where the name is already in English or the spelling has been Anglicised). The transcriptions are generally self-explanatory, but a few clarifications are inevitable. See also Pronunciation of Welsh.

 • dh represents a soft th, as in then.
 • (hl) represents the 'Welsh ll', like an h and an l said together.
 • (hr) is similar but with an r.
 • ə represents the schwa, as in butter or above. Watch out for this symbol and pronounce it with an ə sound.
 • oo represents the short oo in foot. Watch out for this one.
 • kh represents the hard ch sound as in Scottish loch.
 • ow rhymes with English cow, and likewise owr rhymes with English hour.
 • When vowels are stated followed by an apostrophe at the end of words, this is an indication that they should be kept short, as in the French 'ca va', and similarly with e and i.
 • Finally, 'iw' at the end of a word should be read literally as a short i followed by a w sound.

North Wales

Anglesey and the Llŷn Peninsula

Peak name Pronunciation H RH Grid ref. Parent
Yr Eifl urr ayvil 561 429 Moel Hebog
Carn Fadryn
Gyrn Ddu geerrn dhee 522 385 Yr Eifl
Carn Fadryn karrn vad-rinn 371 343 Yr Eifl
Mynydd Rhiw mənnidh (hr)iw 304 240 Carn Fadryn
Moel y Gest moyl ə gest 263 236 Moel Hebog
Holyhead Mountain N/A 220 220 none — HP Holy Island
Mynydd Bodafon mənnidh bod-AV-on 178 178 none — HP Anglesey
Garn Boduan garrn bod-ee-an 279 172 Yr Eifl
Mynydd Enlli mənnidh en-(hl)i' 167 167 none — HP Bardsey
Carneddol karr-nedh-ol 235 157 Carn Fadryn
Mynydd Anelog 191 151 Carn Fadryn

Northern Snowdonia

Peak name Pronunciation H RH Grid ref. Parent
Snowdon N/A 1085 1039 Ben Nevis
Snowdon
Carnedd Llywelyn karr-nedh (hl)oh-elin 1064 750 Snowdon
Glyder Fawr gləd-air vowr 1001 642 Snowdon
Moel Siabod moyl shabodd 872 600 Glyder Fawr
Moel Hebog moyl hebbog 783 585 Snowdon
Mynydd Mawr mənnidh mowr 698 462 Moel Hebog
Craig Cwm Silyn krye-g koom sillin 734 398 Moel Hebog
Moelwyn Mawr moyl-winn mowr 770 385 Arenig Fawr
Creigiau Gleision kraig-ya’ glai-shonn 678 262 Carnedd Llewelyn
Moel Eilio moyl ail-yo’ 726 259 Snowdon
Allt-fawr ah(hl)t vowr 698 243 Moelwyn Mawr
Y Garn ə garrn 947 236 Glyder Fawr
Y Lliwedd
Yr Aran urr aran 747 235 Snowdon
Elidir Fawr ellideer vowr 924 212 Y Garn
Moel y Dyniewyd moyl ə dənn-ye’-widd 382 208 Allt-fawr
Trum y Ddysgl trim ə dhəss-gil 709 204 Craig Cwm Silyn
Moel-ddu moyl dhee 553 198 Moel Hebog
Tryfan trə-van 918 191 Glyder Fawr
Tal y Fan tal ə van 610 186 Carnedd Llewelyn
Pen Llithrig y Wrach pen (hl)idhrig ə oor-ah-kh 799 181 Carnedd Llewelyn
Moel Cynghorion moyl kəng-haur-yonn 674 176 Snowdon
Y Lliwedd ə (hl)i-wedh 898 154 Snowdon

Llandudno to Wrexham

Peak name Pronunciation H RH Grid ref. Parent
Moel y Gamelin moyl ə ga-MEL-in 577 382 Arenig Fawr
Great Orme
Moel Famau moyl vam-eye 555 276 Moel y Gamelin
Mwdwl-eithin moo-dool ay-thin 532 265 Carnedd y Filiast
Great Orme N/A 207 203 Mwdwl-eithin
Hope Mountain N/A 330 189 Moel y Gamelin
Moel Gyw moyl giw 467 181 Moel Famau
Mynydd Rhyd ddu  mənnidh (hr)eed dhee 389 165 Mwdwl-eithin
Cyrn-y-Brain keern ə brine 565 162 Moel y Gamelin
Penycloddiau pen-ə-klodh-ya’ 440 156 Moel Famau
Foel Fenlli voyl ven-(hl)i’ 511 153 Moel Famau
Mynydd y Cwm mənnidh ə koom 305 150 Moel Famau

Barmouth to Betws-y-Coed and Bala

Peak Pronunciation H RH Grid ref. Parent
Y Llethr ə (hl)eth-air 756 561 Moel Siabod
Arenig Fawr
Arenig Fawr arenig vowr 854 479 Moel Siabod
Rhinog Fawr (hr)innog vowr 720 363 Y Llethr
Carnedd y Filiast karr-nedh ə vil-yast 669 315 Arenig Fawr
Y Garn ə garrn 629 315 Y Llethr
Rhobell Fawr (hr)obb-e(hl) vowr 734 309 Arenig Fawr
Arenig Fach arenig vah-kh 689 294 Arenig Fawr
Foel Goch voyl gaukh 611 274 Carnedd y Filiast
Manod Mawr man-odd mowr 661 266 Arenig Fach
Foel Offrwm voyl off-room 405 236 Rhobell Fawr
Moel Llyfnant moyl (hl)əv-nant 751 206 Arenig Fawr
Moel Ysgyfarnogod moyl əss-gəv-arr-noggod 623 180 Rhinog Fawr
Mynydd Nodol mənnidh nodd-ol 539 168 Arenig Fawr
Moelfre moyl-vre' 589 162 Y Llethr

Bala to Welshpool

Peak Pronunciation H RH Grid ref. Parent
Aran Fawddwy aran fowdh-ooey 905 672 Snowdon
Aran Fawddwy
Cadair Berwyn kadd-ire bair-winn 830 344 Aran Fawddwy
Gyrn Moelfre geern moyl-vre' 523 237 Cadair Berwyn
Rhialgwm (hr)ee-al-goom 540 225 Aran Fawddwy
Glasgwm glas-goom (long s) 780 213 Aran Fawddwy
Cyrniau Nod kurrn-ya' nod 667 179 Aran Fawddwy
Allt y Main a(hl)t ə mine 356 171 Rhialgwm
Esgeiriau Gwynion ess-gair-ya' gwin-yonn 671 166 Aran Fawddwy
Y Golfa ə gol-va' 341 165 Carnedd Wen
Mynydd-y-briw mənnidh ə briw 341 165 Cadair Berwyn

Dolgellau to Machynlleth

Peak Pronunciation H RH Grid ref. Parent
Cadair Idris kadd-ire idd-riss 893 608 Aran Fawddwy
Cadair Idris
Tarren y Gesail tarr-enn ə gess-ile 667 463 Aran Fawddwy
Maesglase mice-gla'-se' 676 313   Aran Fawddwy
Ffridd Cocyn fridh cock-in 313 247 Tarren y Gesail
Foel Cae'rberllan voyl kire-bair-(hl)an 380 211 Cadair Idris
Gamallt gam-a(hl)t 288 206 Ffridd Cocyn
Tarrenhendre tarr-enn-hen-dre' 634 199 Tarren y Gesail
Mynydd Cwmcelli mənnidh koom-ke(hl)i' 469 157 Maesglase
Craig y Castell  krye-g ə kast-e(hl) 321 153 Cadair Idris

Mid Wales and Pembrokeshire

Aberystwyth to Welshpool

Peak Pronunciation H RH Grid ref. Parent
Plynlimon plən-limon 752 526 Pen y Fan
Plynlimon
Carnedd Wen karr-nedh wen 523 228 Aran Fawddwy
Esgair Ddu ess-gire dhee 464 222 Carnedd Wen
Drosgol dross-gl 550 195 Plynlimon
Stingwern Hill N/A 358 180 Carnedd Wen
Bryn y Fan brin ə van 482 177 Plynlimon
Upper Park N/A 352 174 Carnedd Wen
Bryn Amlwg brin am-loog 488 170 Plynlimon
Banc Llechwedd-mawr bank (hl)ekh-wedh mowr 560 161 Plynlimon
Disgwylfa Fawr  diss-gwəl-va' vowr 507 152 Banc Llechwedd-mawr
Garreg-hir garreg heer 485 151 Carnedd Wen

Welshpool to Hay-on-Wye

Peak Pronunciation H RH Grid ref. Parent
Great Rhos great (hr)auss 660 374 Plynlimon
Long Mountain N/A 408 305 Stiperstones
Pegwn Mawr pegg-ən mowr 586 300 Plynlimon
Moel y Golfa moyl ə gol-va' 403 261 Long Mountain
Gwastedyn Hill N/A 477 242 Pegwn Mawr
Aberedw Hill abb-air-eddoo hill 451 227 Great Rhos
Rhiw Gwraidd (hr)iw gə-rye-dh 442 214 Gwastedyn Hill
Garreg Lwyd garreg loo-id 498 206 Pegwn Mawr
Carneddau karr-nedh-a' 445 206 Great Rhos
Corndon Hill N/A 513 201 Stiperstones
Beacon Hill N/A 547 174 Pegwn Mawr
Caeliber Isaf kye-li-bair iss-av 355 172 Beacon Hill
Gwaunceste Hill gwine-kess-te' hill 542 161 Great Rhos
The Begwns the begg-oons 415 157 Gwaunceste Hill
Cefn Cenarth  kevvenn ken-arrth 460 155 Garreg Lwyd

South-West Wales

Peak Pronunciation H RH Grid ref. Parent
Foel Cwmcerwyn voyl koom-kair-win 536 344 Plynlimon
Drygarn Fawr drəg-arrn vowr 645 258 Plynlimon
Mynydd Carningli mənnidh karrn-ing-li' 346 232 Foel Cwmcerwyn
Mynydd Cynros mənnidh kən-ross 329 221 Drygarn Fawr
Mynydd Mallaen or Crugiau Merched krig-ya' mair-khedd 462 205 Drygarn Fawr
Pen y Garn pen ə garrn 610 193 Plynlimon
Pen-crug-melyn pen krig mellin 326 184 Drygarn Fawr
Frenni Fawr vrenni' vowr 395 177 Foel Cwmcerwyn
Llan Ddu Fawr (hl)an dhee vowr 594 168 Drygarn Fawr
Rhos Ymryson (hr)auss əmm-rəss-on 327 164 Waun Claerddu
Pen y Garn-goch pen ə garrn gaukh 487 162 Drygarn Fawr
Carn Gafallt  karrn gav-a(hl)t 466 157 Drygarn Fawr
Hafod Ithel havod ith-ell 361 155 Waun Claerddu
Brandy Hill or
 Middleton Hill
N/A 205 151 or
 
Foel Cwmcerwyn

South Wales

Llandovery to Monmouth

Peak Pronunciation H RH Grid ref. Parent
Pen y Fan pen ə van 886 668 Snowdon
Pen y Fan
Waun Fach wine vah-kh 811 622 Pen y Fan
Fan Brycheiniog van brəkh-ain-yog 802 423 Pen y Fan
Sugar Loaf N/A 596 413 Waun Fach
Ysgyryd Fawr əss-gə-rid vowr 486 344 Sugar Loaf
Fan Fawr van vowr 734 295 Pen y Fan
Mynydd Troed mənnidh troyd 609 286 Waun Fach
Fan Gyhirych van gə-heer-ikh 725 280 Fan Fawr
Graig Syfyrddin gr-eye-g səv-urr-dhin 423 235 Ysgyryd Fawr
Allt yr Esgair ah(hl)t urr ess-gire 393 205 Mynydd Troed
Mynydd Epynt mənnidh eppint 478 199 Drygarn Fawr
Sugar Loaf
Cefn yr Ystrad kev-enn urr əss-trad 617 178 Pen y Fan
Fan Nedd van nedh 663 174 Fan Gyhirych
Waun Rydd wine reedh 769 170 Pen y Fan
Myarth my-arth 292 164 Allt yr Esgair
Mynydd Llangorse mənnidh (hl)ang-orse 515 161 Mynydd Troed
Tor y Foel tor ə voyl 551 157 Cefn yr Ystrad
Bryn Arw brin aroo 384 156 Sugar Loaf
Black Mountain  N/A 703 154 Waun Fach

Carmarthen to the Vale of Neath

Peak Pronunciation H RH Grid ref. Parent
Mynydd Marchywel mənnidh markh-oh-ell 418 263 Fan Gyhirych
Hirfynydd heer-fən-idh 481 246 Fan Gyhirych
Mynydd Sylen mənnidh səll-enn 284 209 Fan Brycheiniog
Mynydd y Betws mənnidh ə bett-ooss 373 205 Fan Brycheiniog
Trichrug trikh-rug 415 191 Fan Brycheiniog
Mynydd Allt-y-grug mənnidh ah(hl)t ə grig 338 190 Fan Brycheiniog
Mynydd Uchaf mənnidh ikh-av 357 182 Fan Brycheiniog
Mynydd Drummau mənnidh drim-a' 272 171 Mynydd Marchywel
Mynydd Llangyndeyrn mənnidh (hl)an-gən-deern 262 170 Mynydd Sylen

Neath to Chepstow

Peak Pronunciation H RH Grid ref. Parent
Craig y Llyn kr-eye-g ə (hl)in 600 392 Pen y Fan
Mynydd Twyn-glas mənnidh too-in glas 472 253 Pen y Fan
Wentwood N/A 309 240 Ysgyryd Fawr
Cefn Eglwysilan kev-en egg-LOO-eess-ilan 382 235 Pen y Fan
Coity Mountain N/A 578 231 Pen y Fan
Foel Fynyddau voyl vənn-ədh-a' 370 222 Craig y Llyn
Mynydd y Lan mənnidh ə lan 381 215 Pen y Fan
Garth Hill N/A 307 211 Craig y Llyn
Mynydd Machen mənnidh makh-enn 362 185 Pen y Fan
Mynydd y Glyn mənnidh ə glin 377 182 Craig y Llyn
Mynydd Carn-y-cefn mənnidh karrn ə kev-enn 550 176 Cefn yr Ystrad
Craig yr Allt kr-eye-g urr ah(hl)t 273 154 Cefn Eglwysilan
Mynydd Dinas  mənnidh din-ass 258 152 Foel Fynyddau

Notes

^1 Mynydd Rhyd ddu, Craig y Castell, Disgwylfa Fawr, Cefn Cenarth, Carn Gafallt, Mynydd Dinas and Mynydd y Cwm have all been discovered to be Marilyns since the publication of The Relative Hills of Britain and are therefore not listed in the book.[2]

^2 Traditionally, the top of Maen Du (674 m at ) was regarded as Maesglase's summit. However, more recent surveys suggest that the top of Craig Rhiw-erch (c 676 m at , some 600 m to the west) is higher.[3]

^3 Brandy Hill and Middleton Hill both have a height of 205 m and are separated by a c 40 m drop. They are collectively separated from Foel Cwmcerwyn (their parent) by a 151 m drop making one of them a Marilyn. However, without more accurate heights, it is impossible to say which is the Marilyn, making them an example of a twin peak.

^4 The summit of the Black Mountain lies very close to, if not precisely on, the English–Welsh border. It is sometimes therefore included on the English list too; however recent convention is to regard it as solely in Wales.[2]

References

 1. ^ Dawson, Alan (1992). The Relative Hills of Britain. Milnthorpe, Cumbria: Cicerone Press.  
 2. ^ a b Dawson, Alan (2006). "Update to The Relative Hills of Britain". Retrieved 2006-10-06. 
 3. ^ Dawson, Alan (2000). "RHB Update". Retrieved 2006-10-06. 
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.