World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

Princely Houses of Poland

Article Id: WHEBN0004593986
Reproduction Date:

Title: Princely Houses of Poland  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: House of Sapieha, Pobóg coat of arms, List of Polish monarchs, Polish nobility
Collection:
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

Princely Houses of Poland

King of Poland in tournament attire, ca. 1433-1435

The Princely Houses of Poland differed from other princely houses in Europe. Most importantly, Polish nobility (szlachta) could not be granted nobility titles by the Polish kings in the Polish-Lithuanian Commonwealth. Therefore, the title of prince either dated to the times before the Union of Lublin, which created the Commonwealth in 1569, or was granted to some nobles (usually magnates) by foreign kings. Due to the longstanding history of common statehood.

Contents

 • Kingdom of Poland 1
 • Duchy of Pomerania 2
 • Polish-Lithuanian Commonwealth 3
  • Not official recognised Princely Houses 3.1
 • Princely titles granted by foreign monarchs 4
 • Kingdom of Poland (Congress Poland) 5
 • See also 6
 • References 7

Kingdom of Poland

# Name Coat of Arms Title recognition Remarks
Royal Houses
1 Piast Dynasty c. 960 died out in 1370, in the Kingdom of Poland, and 1675, in the Duchies of Silesia
2 Jagiellonian Dynasty 1386 died out in 1596

Duchy of Pomerania

# Name Coat of Arms Title recognition Remarks
Dukes of Pomerania
1 House of Griffins 1106 died out in 1660
2 House of Sobiesław 1227 died out in 1317 (Duchy of Pomerelia)

Polish-Lithuanian Commonwealth

# Name Coat of Arms Title recognition Estates Remarks
"Ancient" Princely Houses (Rody „stare”)
1 Olelkowicz 1569 Duchy of Kopylsko-Słuck title expired in 1592
2 Ostrogski 1569 Ordynacja and Duchy of Ostroróg, Jarosław, Tarnów title expired in 1620
3 Borowski ~1528 Princely family of Rurikid origin, Kniaz, Kśiestwo Żmudzkie family exists [1]
4 Zasławski 1569 Duchy of Zasław, Ordynacja and Duchy of Ostroróg title expired in in 1682
5 Zbaraski 1569 Duchy of Zbaraż title expired in 1631
6 Wiśniowiecki 1569 Duchy of Wiśniowiec, Duchy of Łubniów, Duchy of Zbaraż title expired in 1744
7 Korecki 1569 Duchy of Korets title expired in 1651
8 Sanguszko 1569 Duchy of Koszyrsk, Ordynacja Ostrogska, Duchy of Zasław family exists
9 Czartoryski 1569 Duchy of Czartorysk, Duchy of Klewań, Puławy, Sieniawa family exists
10 Czetwertyński 1569 Duchy of Czetwertynia family exists
11 Radziwiłł 1569 Duchy of Birżańsk, Ordynacja and Duchy of Nieświez, Duchy of Dubienica,
Ordynacja and Duchy of Ołyka, Ordynacja Kleck, Duchy of Kopylsko-Słuck
family exists
"New" Princely Houses (Rody „nowe”)
12 Lubomirski 1682 Wiśnicz, Kolbuszowa, Jarosław, Przeworsk, Ordynacja Ostrogska family exists
13 Poniatowski 1764 Wołczyn family exists
14 Sapieha 1768 Różana, Kodeń, Horki, Zelwa family exists
Princes of the Partition Sejm
15 Poniński 1773 Września title expired in 1920
16 Sułkowski 1774 Leszno, Ordynacja Rydzyńska family exists
17 Jabłonowski 1775 Duchy of Ostrog title expired in 1926
18 Massalski (Hetmans-Bishops line) 1775 Lachowicze, Mysz, Werki, Druja title expired in 1794
Ordynacja families
19 Zamoyski (Hetman line) 1588 Ordynacja Zamojska, Szarogród title expired in 1665
20 Zamoyski (Younger line) 1676 Ordynacja Zamojska family exists
21 Gonzaga-Myszkowski 1601 Ordynacja Pińczowska title expired in 1727
22 Gonzaga-Myszkowski-Wielopolski 1729 Ordynacja Pińczowska family exists
Lords of Principalities
23 Potocki family 1696 Duchy of Zbaraz family exists
24 Mniszech 1744 Duchy of Wiśniowiec died out in 1905
Royal Houses
25 Sobieski 1674 Żółkiew died out in 1737
26 Leszczyński 1705 Leszno died out in 1766
Dukes of Polish fiefs
27 Hohenzollern 1525 Duchy of Prussia, Lębork, Bytów, Taurogi, Sereje family exists
28 Kettler 1561 Duchy of Courland and Semigallia title expired in 1737
29 Movilești (Mohyłowie) 1595 Principality of Moldavia, Wielkie Oczy title expired
30 Wettin 1759 Duchy of Courland and Semigallia title expired in 1763, family exists
31 Biron 1737 Duchy of Courland and Semigallia family exists
Clergy Princes
32 Bishops of Gniezno traditionally Duchy of Łowicz liquidated in 1795
33 Bishops of Krakow traditionally Duchy of Siewierz liquidated in 1790
34 Bishops of Warmia traditionally Duchy of Warmia liquidated in 1772
35 Bishops of Płock traditionally Duchy of Pułtusk liquidated in 1795
36 Provost of Płock traditionally Duchy of Sieluń liquidated in 1790

Not official recognised Princely Houses

# Name Coat of Arms Remarks
Princely Houses
1 Giedroyć family exists
2 Światopełk-Mirski family exists
3 Drucki Branches: Druccy-Sokoliński, Drucki-Konopla, Drucki-Ozierecki,
Drucki-Pryhabski, Drucki-Horski, Drucki-Tołoczyński, Drucki-Lubecki
family exists
4 Rużyński died out in the 17th century
5 Kurcewicz family exists
6 Połubiński family exists
7 Łukomski family exists
8 Ostrożecki died out
9 Zasławski family exists
10 Porycki died out
11 Żyżemski died out
12 Hołowczyński died out in 1658
13 Szujski died out in 1658
14 Holszański died out
15 Świrski family exists
16 Gliński died out

Princely titles granted by foreign monarchs

# Name Coat of Arms Title recognition Country Remarks
Princely Houses
1 Saszowski (Szaszowski) before 1380 Holy Roman Empire; ancient nobility (German Uradel) family of German Princely House origin, German title Fürsten (Latin Princeps).[2] Its family descendants extended from their German origin to Hungary during the High Middle Ages and arrived in the Duchy of Silesia during the 14th-century.[2][3] Branches of the Silesian House of Saszowski: Saszowski-Palczowski (Palczewski), Saszowski-Gierałtowski (Geraltowski/Geroltowsky).[2][3] family exists
2 Radziwiłł 1515/18 and 1547 Holy Roman Empire family exists
3 Ossoliński 1633, 1634, 1736 Papal States, Holy Roman Empire, France entitled family lines died out
4 Denhoff 1637 Holy Roman Empire entitled family line died out
5 Koniecpolski 1637 Holy Roman Empire entitled family line died out
6 Lubomirski 1647 Holy Roman Empire, family exists
7 Jabłonowski 1698, 1733/34, 1743 Holy Roman Empire entitled family line died out
8 Sapieha 1700 Holy Roman Empire family exists
9 Sułkowski 1752 Holy Roman Empire family exists
10 Lichnowski 1773 Prussia family exists
11 Poniatowski 1765, 1847, 1850 Austro-Hungarian Monarchy (Bohemian title of Prince),
Grand Duchy of Tuscany, Austro-Hungarian Monarchy
family exists
12 Zajączek 1818 Russia title expired in 1826
13 Łowicki 1820 Russia title expired in 1831
14 Radoliński 1888 Prussia family exists

Kingdom of Poland (Congress Poland)

# Name Coat of Arms Title recognition Remarks
Princely Houses
1 Światopełk-Mirski 1821 family exists
2 Puzyna 1823 family exists
3 Ogiński 1824 family exists
4 Woroniecki 1844 and 1852 died out

See also

References

 1. ^ Borowscy książęta. Kniaź Wołodimir Andrejewicz Chrobry, żonaty z He- leną, córką Olgcrda, wnuk w. ks. moskiewskiego Iwana Danifowicza Kalety, pozostawił pięciu synów, z których Semen otrzymał Horowsk. Czy jednak książęta Borowscy, zjawiający sie na Litwie, pochodzą od niego, trudno o tćm orzec co,ś stanowczego, skoro Borowsk [)rzeszcdł następnie w posiadanie sy- nowców Semena, a synów Jarosława; stanowisko zaś, jnkie zajmowali na Li- twie kniaziowie Borowscy, tak jest różne od stanowiska potomków .łarosława, brata Semena, że prędzej należy ))rzypuści(5, iż litewscy kniaziowie Borow- scy stanowią zubożałą odrośl jednój z licznych kniaziowskich rodzin, o pocho- dzeniu których nic nie wiemy. Z kniaziów Borowskich spotykamy na Litwie kniazia Bohdana, który ma sprawę z Chłupiniczami w 1499 roku i kniazia Juriego, męża Barbary, córki Marcina Jurłowa, który w 1542 r. ma sprawę z kniaziem Illnszonką o dom w Wilnie (ML G i 32). Kniaź Juri, pomimo że nabył w 1547 r. od Chodkie- wicza różne majątki, nie musiał być bogatym, skoro pełnił obowiązki mar- szałka dworu Hlebowicza, wojewody wileńskiego (ML 48 I 62). Kniaź Juri Borowski pozostawił syna Lwa i córkę Helenę, która w 1570 roku była żoną Hieronima Kwileckiego (ML 51). Kniaź Lew Jnriewicz Borowski z synami, Janem i Mikołajem, I córką Maryną, żoną Stanisława Burby, wnosi skargę w 1599 r. na (jintowta o za- branie spadku, który im się po Podbercskim przynależał (Akta T. YIII).* http://www.archive.org/stream/poczetrodwwwie00boniuoft/poczetrodwwwie00boniuoft_djvu.txt source: Adam Boniecki: Poczet Rodów w Wielkim księstwie Litewskim
 2. ^ a b c  
 3. ^ a b Sinapius, Johannes (1720). ]Silesian curiosities, containing eminent families of the Silesian nobility with narratives of origin, the coat of arms, genealogies (etc.) [Schlesische Curiositäten, darinnen die ansehnlichen Geschlechter des Schlesischen Adels mit Erzehlung des Ursprungs, der Wappen, Genealogien (etc.) (in German) I. Leipzig: Verlag des Autoris. pp. 389–390. 
 • Konarski S., 1958, Armorial de la noblesse polonaise titrée, Paris.
 • Kowalski M., 2007, Księstwa w przestrzeni politycznej I Rzeczpospolitej, [w:] I. Kiniorska, S. Sala (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Instytut Geografii AŚ, PTG, Kielce, 2007, s. 177-186.
 • Leitgeber S., 1993, Nowy Almanach Błękitny, Oficyna Wydawnicza „Audiutor”, Poznań-Warszawa.
 • Olszewski H., 1969, Ustrój polityczny Rzeczpospolitej (w:) Tazbir J. (red.), Polska XVII wieku – państwo, społeczeństwo, kultura. Wiedza Powszechna, Warszawa, s. 52-83
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.